Brakels-Stout - Interim-management,  co-ondernemerschap & assessments


Waarom co-ondernemerschap?

Organisatie verandering, teamcoaching of leiderschaps-ontwikkeling gaat te vaak gepaard met het overnemen van de organisatie en het "opplakken" van een statisch model.
Dit levert vaak tijdelijke verbetering en kost veel tijd en geld.

 Echte verandering vraagt om het bekijken van zowel de business kant als de menselijke kant van de organisatie


Bij co-ondernemerschap staat de interimmer naast de directie met de intentie kortdurend aanwezig te zijn en zo nodig lang durend beschikbaar.

Tijdige en ingrijpende organisatie verandering door middel van co-ondernemerschap levert daarmee grote voordelen op voor mens en organisatie. Door de organisatiestijl veranderingen ervaren mensen minder hinder van stress gerelateerde klachten en meer vitaliteit waardoor ze meer en verbeterd inzetbaar zijn.


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint